VOL. 49 · NO. 2 | April 2012
 
IN THIS ISSUE

Articles (9)
Annales Botanici Fennici
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Hua Deng, Ya-Ying Wang, Xue-Yi Zhu, Hui-Qiao Tian
Annales Botanici Fennici 49 (2), 1-6, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0101
En-Ming He, Ya-Ying Wang, Huan-Huan Liu, Xue-Yi Zhu, Hui-Qiao Tian
Annales Botanici Fennici 49 (2), 7-12, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0102
Harri Harmaja
Annales Botanici Fennici 49 (2), 13-20, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0103
Jan P. Bakker, Eje Rosén, Wim A. Ozinga, Mario Bretfeld, Tobias Feldt, Julia Stahl
Annales Botanici Fennici 49 (2), 21-30, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0104
Liang Zhao, Wei Wang, Yi Ren, Julien B. Bachelier
Annales Botanici Fennici 49 (2), 31-42, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0105
Francisco J. Pérez-García, José M. Medina-Cazorla, Fabián Martínez-Hernández, Juan A. Garrido-Becerra, Antonio J. Mendoza-Fernández, Esteban Salmerón-Sánchez, Juan F. Mota
Annales Botanici Fennici 49 (2), 43-54, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0106
Heng-Yu Huang, Li Li
Annales Botanici Fennici 49 (2), 55-63, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0107
New taxa and nomenclature
Guo-Hua Xia, Shui-Hu Jin, Dan-Dan Ma, Gen-You Li
Annales Botanici Fennici 49 (2), 64-66, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0108
Li-Bing Zhang, Hai He
Annales Botanici Fennici 49 (2), 67-74, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0109
An-Qiang Dong, Xi-Long Zheng, Fu-Wu Xing, Fa-Guo Wang
Annales Botanici Fennici 49 (2), 75-78, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0110
Lei Wu, Bo Pan, Jin-Cai Yang, Wei-Bin Xu
Annales Botanici Fennici 49 (2), 79-82, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0111
Ángel Vale, Danny Rojas
Annales Botanici Fennici 49 (2), 83-86, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0112
Muhittin Dinç, Süleyman Doğu
Annales Botanici Fennici 49 (2), 87-90, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0113
Antonio Galán de Mera, Eliana Linares Perea, José A. Vicente Orellana
Annales Botanici Fennici 49 (2), 91-94, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0114
Cem Vural
Annales Botanici Fennici 49 (2), 95-98, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0115
Novica Ranđelović, Vladimir Ranđelović, Nikola Hristovski
Annales Botanici Fennici 49 (2), 99-102, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0116
Fang Wen, Shi-Li Xi, Yue Wang, Mei-Shu Xiang, Long-Fei Fu
Annales Botanici Fennici 49 (2), 103-106, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0117
Yu-Song Huang, Wei-Bin Xu, Lei Wu, Yan Liu
Annales Botanici Fennici 49 (2), 107-110, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0118
Fergan Karaer
Annales Botanici Fennici 49 (2), 111-116, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0119
Massoud Ranjbar, Mohammad-Reza Rahiminejad, Roya Karamian, Simin Raufi
Annales Botanici Fennici 49 (2), 117-122, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0120
Fabio Conti, Fabrizio Bartolucci
Annales Botanici Fennici 49 (2), 123-124, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0121
Chen-Yang Liao, Xing-Jin He
Annales Botanici Fennici 49 (2), 125-133, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0122
Han Xu, Hai-Jun Yang, Yi-De Li
Annales Botanici Fennici 49 (2), 134-136, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0123
Articles
William Cetzal-Ix
Annales Botanici Fennici 49 (2), 137-143, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0124
Annales Botanici Fennici 49 (2), 144, (1 April 2012) https://doi.org/10.5735/085.049.0125
No abstract available
Back to Top