VOL. 110 · NO. 3 | March 2024
 
IN THIS ISSUE

REVIEW (1)
Articles (1)
CORRECTION (1)
VIEW ALL ABSTRACTS +
REVIEW
Enoch Appiah Adu-Gyamfi, Elisha Ann Cheeran, Joudi Salamah, Divine Blessing Enabulele, Ayesha Tahir, Bum-Kyu Lee
Biology of Reproduction 110 (3), 431-449, (22 December 2023) https://doi.org/10.1093/biolre/ioad179
KEYWORDS: long non-coding RNA, trophoblast, placenta, pregnancy complication
RESEARCH ARTICLE
Qi Jiang, Shubing Lan, Fancheng Tan, Yiping Liang, Zhencheng Guo, Yanlin Hou, Hui Zhang, Guangming Wu, Zhonghua Liu
Biology of Reproduction 110 (3), 450-464, (30 November 2023) https://doi.org/10.1093/biolre/ioad165
KEYWORDS: AHCY, mESCs, pluripotency, epigenetics, PRC2
Articles
Kenji Yamatoya, Masaru Kurosawa, Michiko Hirose, Yoshiki Miura, Hikari Taka, Tomoyuki Nakano, Akiko Hasegawa, Kyosuke Kagami, Hiroshi Yoshitake, Kaoru Goto, Takashi Ueno, Hiroshi Fujiwara, Yoichi Shinkai, Frederick W. K. Kan, Atsuo Ogura, Yoshihiko Araki
Biology of Reproduction 110 (3), 465-475, (23 November 2023) https://doi.org/10.1093/biolre/ioad159
KEYWORDS: oviductal glycoprotein 1 (OVGP1), knockout-hamster, infertility, early developmental failure, embryonic lethality
RESEARCH ARTICLE
Rong Hua, Yi Mo, Xiu Lin, Bin Zhang, Min He, Chun Huang, Yujie Huang, Jie Li, Jiangfan Wan, Huamei Qin, Qinshan Xie, Donggui Zeng, Yan Sun
Biology of Reproduction 110 (3), 476-489, (13 December 2023) https://doi.org/10.1093/biolre/ioad169
KEYWORDS: EPHB4, recurrent spontaneous abortion, EGR1, WTAP, trophoblasts
Ya Zheng, Shuang Wu, Lingli Liu, Yining Guan, Wenxia Sun, Congxiu Miao, Quanxi Li
Biology of Reproduction 110 (3), 490-500, (12 December 2023) https://doi.org/10.1093/biolre/ioad171
KEYWORDS: Endometrium, adenomyosis, HAND2-AS1, HAND2, DNA methylation
Dina E. M. Rashad, Sally Ibrahim, Mohamed M. M. El-Sokary, Karima Gh. M. Mahmoud, Mahmoud E. A. Abou El-Roos, Gamal A. M. Sosa, Mohamed M. M. Kandiel
Biology of Reproduction 110 (3), 501-508, (25 December 2023) https://doi.org/10.1093/biolre/ioad177
KEYWORDS: dromedary camel, epididymal semen, gene expression, testis, testosterone
Seok-Yeong Yu, Yi Luan, Pauline C. Xu, Yaqi Zhang, Rosemary Dong, Amirhossein Abazarikia, So-Youn Kim
Biology of Reproduction 110 (3), 509-520, (20 December 2023) https://doi.org/10.1093/biolre/ioad173
KEYWORDS: granulosa cell tumor, oocyte-specific Pik3ca* knock-in, peroxisome proliferator–activated receptor gamma
Gang Yang, Ke Cheng, Yanqing Huang, Chunfang Wang
Biology of Reproduction 110 (3), 521-535, (25 December 2023) https://doi.org/10.1093/biolre/ioad176
KEYWORDS: vitamin D3, vitellogenin synthesis, ovarian development, reproduction, zebrafish
Hui Zhang, Liping Kong, Zhiwen Cao, Yinchun Zhu, Yue Jiang, Xiaoying Wang, Ruiwei Jiang, Yang Liu, Jidong Zhou, Yu Kang, Xin Zhen, Na Kong, Min Wu, Guijun Yan, Haixiang Sun
Biology of Reproduction 110 (3), 536-547, (27 November 2023) https://doi.org/10.1093/biolre/ioad161
KEYWORDS: recurrent implantation failure (RIF), progesterone receptor, EHD1, decidualization, SENP1
Kassie J. Bollig, Suneeta Senapati, Peter Takacs, Jared C. Robins, Daniel J. Haisenleder, Lynn A. Beer, David W. Speicher, Nathanael C. Koelper, Kurt T. Barnhart
Biology of Reproduction 110 (3), 548-557, (27 November 2023) https://doi.org/10.1093/biolre/ioad162
KEYWORDS: ectopic pregnancy, biomarker, early pregnancy
Rafael R. Domingues, Joao Paulo N. Andrade, Thiago O. Cunha, Guilherme Madureira, August S. Hoppman, Natalia N. Teixeira, Pedro L.J. Monteiro, Victor H. Gomez-Leon, Joao Paulo N. Martins, Milo C. Wiltbank
Biology of Reproduction 110 (3), 558-568, (11 December 2023) https://doi.org/10.1093/biolre/ioad164
KEYWORDS: luteolysis, ISG15, PAG, PSPB, embryo mortality, early embryonic loss
Erwin K. Gudenschwager-Basso, Galit Frydman, Shaneke Weerakoon, Hariyat Andargachew, Cassandra M. Piltaver, William R. Huckle
Biology of Reproduction 110 (3), 569-582, (13 December 2023) https://doi.org/10.1093/biolre/ioad167
KEYWORDS: angiogenesis, placenta, growth factors, placental growth factor, vascular endothelial growth factor, cat
Isabelle De Geyter, Mariusz P. Kowalewski, Miguel Tavares Pereira
Biology of Reproduction 110 (3), 583-598, (11 December 2023) https://doi.org/10.1093/biolre/ioad170
KEYWORDS: decidualization, kinomics, dog uterine stromal (DUS) cells, progesterone, antigestagens, serine/threonine kinases, PKA, PKC
Lu Ke, Xinyi Lin, Yuchuan Luo, Siming Tao, Chang Yan, Yifeilong He, Yingjie Wu, Ning Liu, Yinghe Qin
Biology of Reproduction 110 (3), 599-614, (17 November 2023) https://doi.org/10.1093/biolre/ioad160
KEYWORDS: acrosome, autophagy, BECN1, mitochondria, spermiogenesis
Feida Ni, Feixia Wang, Jingyi Li, Yifeng Liu, Xiao Sun, Jianpeng Chen, Jiaqun Li, Yanye Zhang, Jiani Jin, Xiaohang Ye, Mixue Tu, Jianhua Chen, Chuan Chen, Dan Zhang
Biology of Reproduction 110 (3), 615-631, (11 December 2023) https://doi.org/10.1093/biolre/ioad168
KEYWORDS: Bnc1, SIRT1, mitochondria, Apoptosis, spermatogenic failure, nicotinamide riboside, metformin
Alison M. Neff, Zane Inman, Vasiliki E. Mourikes, Ramsés Santacruz-Márquez, Andressa Gonsioroski, Mary J. Laws, Jodi A. Flaws
Biology of Reproduction 110 (3), 632-641, (22 December 2023) https://doi.org/10.1093/biolre/ioad178
KEYWORDS: ovary, phthalates, aryl hydrocarbon receptor, steroidogenesis
CORRECTION
Back to Top