Advances in Geospatial Research of Coastal Environments
VOL. 102 · NO. sp1 | Fall 2020
 
IN THIS ISSUE

VIEW ALL ABSTRACTS +
FRONT MATTER
Hyung-Sup Jung, Saro Lee, Joo-Hyung Ryu, Tingwei Cui
Journal of Coastal Research 102 (sp1), vi-xiii, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-Editorial Open Access
KEYWORDS: remote sensing, GIS, marine spatial planning, coastal environment
RESEARCH ARTICLES
Jianbu Wang, Guangbo Ren, Zhaoyang Lin, Andong Wang, Yabin Hu, Xiaomin Li, Peiqiang Wu, Yi Ma, Jie Zhang
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 1-10, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-001.1
KEYWORDS: GF-1 WFV, vegetation index, aboveground vegetation nitrogen content, the Yellow River estuary wetland
Jiaxin Wan, Yi Ma
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 11-20, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-002.1
KEYWORDS: Coral reef habitats, deep learning, CNN-SVM, multispectral, multi-scale features, BEMD
Xiao-Min Li, Yi Ma, Zi-Hao Leng, Jie Zhang, Xi-Xi Lu
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 21-32, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-003.1
KEYWORDS: Water depth retrieval, long-short term memory (LSTM) neural network, coral islands and reefs
Hyeon-Gyeong Han, Moung-Jin Lee
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 33-38, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-004.1
KEYWORDS: Satellite SAR, C-band, land cover, speckle noise, stacking
Sunmin Lee, Eojin Lee, Heon Seok Yoo, Moung-Jin Lee
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 39-46, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-005.1
KEYWORDS: National marine environmental measurement network data, environmental impact assessment monitoring data, Busan new port
Nam-Wook Cho, Moung-Jin Lee
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 47-53, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-006.1
KEYWORDS: Coastal development project, environmental impact assessment, Text mining, correspondence analysis
Jinshan Zhu, Peng Hu, Lulu Zhao, Lei Gao, Jiawei Qi, Ya Zhang, Ruifu Wang
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 54-62, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-007.1
KEYWORDS: Model parameter, bathymetry estimation, remote sensing
Seong-Ki Kim, Jeong-Cheol Kim, Jong-Yun Choi
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 63-68, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-008.1
KEYWORDS: human activity, food source, fish predation, Eutrophication, river estuary
Jong-Yun Choi, Jeong-Cheol Kim, Seong-Ki Kim
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 69-74, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-009.1
KEYWORDS: disturbance, zooplankton seasonality, salinity gradient, Nutrient, rainy years
Wahyu Luqmanul Hakim, Arief Rizqiyanto Achmad, Jinah Eom, Chang-Wook Lee
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 75-81, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-010.1
KEYWORDS: Jakarta coastal area, Land subsidence, Sentinel-1 SAR data, StaMPS, time series
Shuangmei Zhao, Yongjie Xu, Wenjing Li, Haitao Lang
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 82-87, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-011.1
KEYWORDS: convolution neural network, deep convolution activation feature, category recognition
Taehyung Kim, Young-Seog Kim, Hong-Jin Lee
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 88-100, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-012.1
KEYWORDS: Lineament analysis, eastern coast of Korea, statistical analysis, lineament classification
Jeong-Cheol Kim, Hyeon-Jeong Lee, Jong-Yun Choi, Seong-Ki Kim, Hyung-Sup Jung
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 101-106, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-013.1
KEYWORDS: South Korea, land cover, barrier island, RUSLE
Seong-Ki Kim, Jeong-Cheol Kim, Jong-Yun Choi
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 107-112, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-014.1
KEYWORDS: Reclaimed lands, edge effect, coastal area, habitat utilization, waterfowl
Xi Zhang, Yixun Zhu, Jie Zhang, Junmin Meng, Xiaona Li, Xingxing Li
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 113-126, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-015.1
KEYWORDS: SAR, sea ice, ice drifting retrieval
Jong-Hwa Chun, Yuri Kim, Ji-Young Choi, Young-Jun Kim, Hong-Jin Lee, Yong Hoon Kim
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 127-136, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-016.1
KEYWORDS: Gas-charged sediments, diffusive methane emission, Holocene mud deposits
Won-Kyung Baek, Hyung-Sup Jung, Daeseong Kim
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 137-144, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-017.1
KEYWORDS: Synthetic Aperture Radar (SAR), polarimetry, artificial neural network, convolutional neural network, oil spill detection
Qiaoqiao Yang, Guangxing Wang, Xiaoyu Zhang, Christos Grecos, Peng Ren
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 145-150, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-018.1
KEYWORDS: Image captioning, coastal images, long short-term memory, reinforcement learning
Xiaoxiao Tai, Guangxing Wang, Christos Grecos, Peng Ren
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 151-156, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-019.1
KEYWORDS: Coastal image classification, noisy labels, co-teaching
No-Wook Park, Dong-Ho Jang
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 157-165, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-020.1
KEYWORDS: Tidal flats, log-ratio transformation, sediment classification, remote sensing
Lihui Niu, Haitao Lang
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 166-175, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-021.1
KEYWORDS: ship tracking, constrained hinge loss, Two-channel network
Mengmeng Cao, Song Qing, Yuchunzi Du, Ruiqiang Yuan, Buri Shun, Yanling Hao, Wenjing Zhao
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 176-186, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-022.1
KEYWORDS: DPSO algorithm, spectral index method, yellow algae, Landsat-8 OLI, China
Dong-Lim Choi, Dong-Hyeok Shin, Jae-Youll Jin, Yong-Kuk Lee, Byung-Cheol Kum
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 187-193, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-023.1
KEYWORDS: Seismic stratigraphy, shallow marine depositional system, Haeundae Beach
Yu Li, Jing Wang, Shanshan Wang
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 194-201, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-024.1
KEYWORDS: Absolute salinity, microfiber, coaxial Mach-Zehnder interferometer, PDMS, encapsulation
Jisun Shin, Soo Mee Kim, Joo-Hyung Ryu
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 202-207, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-025.1
KEYWORDS: Margalefidinium polykrikoides, cell abundance, machine learning, hyperspectral imagery, the south coast of Korea
Wook Park, Won-Kyung Baek, Joong-Sun Won, Hyung-Sup Jung
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 208-217, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-026.1
KEYWORDS: KOMPSAT-5, deep neural networks (DNNs), ship detection
Arip Syaripudin Nur, Arief Rizqiyanto Achmad, Chang-Wook Lee
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 218-223, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-027.1
KEYWORDS: Noksan, StaMPS, Land subsidence, Sentinel-1 SAR data
Keunyong Kim, Bum-Jun Kim, Euihyun Kim, Joo-Hyung Ryu
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 224-231, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-028.1
KEYWORDS: artificial neural network, green tide, lightweight UAV, Supervised classification, Ulva
Yoon-Kyung Lee, Jong-Kuk Choi, Hee Jun Lee
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 232-245, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-029.1
KEYWORDS: Ocean color remote sensing, GOCI suspended particular matter, Heuksan mud belt, suspended particulate matter
Kye-Lim Kim, Joo-Hyung Ryu
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 246-253, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-030.1
KEYWORDS: oyster reef, Tidal flat, Kompsat-2/3, linear spectral unmixing
Sungmin Koo, Jungmin Seo, Yujae Song, Seungjae Baek
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 254-260, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-031.1
KEYWORDS: remote sensing, storage class memory, non-volatility, cache, dirty data
Inho Kim, Seung-Ik Park, Hong-Jin Lee
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 261-270, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-032.1
KEYWORDS: Orogenic belt, coastal outcrops, Unmanned Aerial Vehicle, duplex, fault-related fold, rejoining splays
Ming Wu, Yongfang Zhao, Li'e Sun, Jue Huang, Xiaohua Wang, Yue Ma
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 271-279, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-033.1
KEYWORDS: Chlorophyll-a, ocean color, remote sensing, Chlorophyll, Jiaozhou Bay
Weifu Sun, Jie Zhang, Junmin Meng, Yuheng Li, Kaixiang Cao
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 280-286, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-034.1
KEYWORDS: SST, Arctic, Radiometer, fusion of multiple dataset
Wenjing Zhao, Guirong Zhao, Jing Yang, Min Xu, Jiefeng Kou
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 287-295, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-035.1
KEYWORDS: Guangdong/Hong Kong/Macao Greater bay area, coastal zone, ecological security assessment, remote sensing
Changying Wang, Jungang Yang, Jinhua Li, Jialan Chu
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 296-302, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-036.1
KEYWORDS: Multiple remote sensing images, tidal height, water edge, Muddy coast, Coastline extraction
Yalei Yue, Song Qing, Ruixiang Diao, Yanling Hao
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 303-317, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-037.1
KEYWORDS: Suspended particulate matter (SPM), retrieval algorithm, optical water classification, sentinel-2 MSI, Yellow River estuary, Daihai lake.
Haifei Yu, Changying Wang, Yi Sui, Jinhua Li, Jialan Chu
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 318-325, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-038.1
KEYWORDS: green tide, SAR, GF-3, automatic detection, adaptive threshold
Yunhong Wei, Ziye Zhang, Bing Mu, Ying Li, Quanbin Wang, Rongjie Liu
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 326-333, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-039.1
KEYWORDS: GF-4, geostationary satellite, Ocean, geolocation
Yan Liao, Yaqin Liao, Wenjing Zhao, Qinghua Chen, Ting Li, Tianjian Yang
Journal of Coastal Research 102 (sp1), 334-343, (14 December 2020) https://doi.org/10.2112/SI102-040.1
KEYWORDS: mangrove, maximum likelihood, KNN supervised classification
Back to Top