VOL. 88 · NO. 2 | March 2014
 
IN THIS ISSUE

Articles (19)
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
James D. Schiffbauer, Shuhai Xiao
Journal of Paleontology 88 (2), 205-206, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/13-000I
No abstract available
Guy M. Narbonne, Marc Laflamme, Peter W. Trusler, Robert W. Dalrymple, Carolyn Greentree
Journal of Paleontology 88 (2), 207-223, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/13-053
Małgorzata Moczydłowska, Frances Westall, Frédéric Foucher
Journal of Paleontology 88 (2), 224-239, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/13-003
Mike Meyer, David Elliott, James D. Schiffbauer, Michael Hall, Karl H. Hoffman, Gabi Schneider, Patricia Vickers-Rich, Shuhai Xiao
Journal of Paleontology 88 (2), 240-252, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/13-047
Lucas V. Joel, Mary L. Droser, James G. Gehling
Journal of Paleontology 88 (2), 253-262, (1 June 2014) https://doi.org/10.1666/13-058
Stephen M. Rowland, Margarita G. Rodriguez
Journal of Paleontology 88 (2), 263-268, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/13-075
Dmitriy Grazhdankin
Journal of Paleontology 88 (2), 269-283, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/13-072
James G. Gehling, Bruce N. Runnegar, Mary L. Droser
Journal of Paleontology 88 (2), 284-298, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/13-054
Francis A. Macdonald, Sara B. Pruss, Justin V. Strauss
Journal of Paleontology 88 (2), 299-308, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/13-042
Calla Carbone, Guy M. Narbonne
Journal of Paleontology 88 (2), 309-330, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/13-066
Takafumi Mochizuki, Tatsuo Oji, Yuanlong Zhao, Jin Peng, Xinglian Yang, Sersmaa Gonchigdorj
Journal of Paleontology 88 (2), 331-338, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/13-056
Xinglian Yang, Yuanlong Zhao, Weiyi Wu, Zongyuan Sun, Haolin Zheng, Yajie Zhu
Journal of Paleontology 88 (2), 339-347, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/13-057
John L. Moore, Susannah M. Porter, Guoxiang Li
Journal of Paleontology 88 (2), 348-358, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/13-065
Guoxiang Li, Zhifei Zhang, Hong Hua, Huining Yang
Journal of Paleontology 88 (2), 359-366, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/13-078
Fangchen Zhao, Shixue Hu, Han Zeng, Maoyan Zhu
Journal of Paleontology 88 (2), 367-370, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/13-103
Xiaoya Ma, Richard J. Aldridge, David J. Siveter, Derek J. Siveter, Xianguang Hou, Gregory D. Edgecombe
Journal of Paleontology 88 (2), 371-384, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/13-082
Jesse Broce, James D. Schiffbauer, Kriti Sen Sharma, Ge Wang, Shuhai Xiao
Journal of Paleontology 88 (2), 385-394, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/13-062
Tae-Yoon S. Park, Ji-Hoon Kihm, Imseong Kang, Duck K. Choi
Journal of Paleontology 88 (2), 395-402, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/13-048
Steven T. LoDuca, Anthony Kramer
Journal of Paleontology 88 (2), 403-410, (1 March 2014) https://doi.org/10.1666/12-096
Back to Top