VOL. 89 · NO. 6 | November 2015
 
IN THIS ISSUE

Articles (16)
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Steven T. LoDuca, Mengyin Wu, Yuanlong Zhao, Shuhai Xiao, James D. Schiffbauer, Jean-Bernard Caron, Loren E. Babcock
Journal of Paleontology 89 (6), 899-911, (1 November 2015) https://doi.org/10.1017/jpa.2016.3
Marcelo G. Carrera, Juan José Rustán
Journal of Paleontology 89 (6), 912-919, (1 November 2015) https://doi.org/10.1017/jpa.2016.9
Christian B. Skovsted, Glenn A. Brock, Lars E. Holmer, Timothy P. Topper, Cecilia M. Larsson
Journal of Paleontology 89 (6), 920-932, (1 November 2015) https://doi.org/10.1017/jpa.2016.5
Aodhán D. Butler, Michael Streng, Lars E. Holmer, Loren E. Babcock
Journal of Paleontology 89 (6), 933-955, (1 November 2015) https://doi.org/10.1017/jpa.2016.8
Leandro M. Pérez, Juan López-Gappa, Miguel Griffin
Journal of Paleontology 89 (6), 956-965, (1 November 2015) https://doi.org/10.1017/jpa.2015.64
Weihong He, Kexin Zhang, Zhong-Qiang Chen, Jiaxin Yan, Tinglu Yang, Yang Zhang, Songzhu Gu, Shunbao Wu
Journal of Paleontology 89 (6), 966-979, (1 November 2015) https://doi.org/10.1017/jpa.2016.6
Tom Weihmann, Hanns Hagen Goetzke, Michael Günther
Journal of Paleontology 89 (6), 980-990, (1 November 2015) https://doi.org/10.1017/jpa.2016.33
Derek E.G. Briggs, Huaibao P. Liu, Robert M. McKay, Brian J. Witzke
Journal of Paleontology 89 (6), 991-1006, (1 November 2015) https://doi.org/10.1017/jpa.2015.76
Wade T. Jones, Rodney M. Feldmann, Carrie E. Schweitzer
Journal of Paleontology 89 (6), 1007-1021, (1 November 2015) https://doi.org/10.1017/jpa.2016.22
Rodney M. Feldmann, Carrie E. Schweitzer, Shixue Hu, Jinyuan Huang, Changyong Zhou, Qiyue Zhang, Wen Wen, Tao Xie, Evin Maguire
Journal of Paleontology 89 (6), 1022-1037, (1 November 2015) https://doi.org/10.1017/jpa.2015.60
Michael S. Engel, Ellen D. Currano, Bonnie F. Jacobs
Journal of Paleontology 89 (6), 1038-1042, (1 November 2015) https://doi.org/10.1017/jpa.2015.73
Uwe Kaulfuss, Gennady M. Dlussky
Journal of Paleontology 89 (6), 1043-1055, (1 November 2015) https://doi.org/10.1017/jpa.2015.62
Paweł Jałoszyński
Journal of Paleontology 89 (6), 1056-1067, (1 November 2015) https://doi.org/10.1017/jpa.2015.75
Jack W. Kallmeyer, William I. Ausich
Journal of Paleontology 89 (6), 1068-1075, (1 November 2015) https://doi.org/10.1017/jpa.2015.72
Krzysztof R. Brom, Mariusz A. Salamon, Bruno Ferré, Tomasz Brachaniec, Krzysztof Szopa
Journal of Paleontology 89 (6), 1076-1081, (1 November 2015) https://doi.org/10.1017/jpa.2016.10
Steven E. Jasinski, Steven C. Wallace
Journal of Paleontology 89 (6), 1082-1088, (1 November 2015) https://doi.org/10.1017/jpa.2016.17
Back to Top