VOL. 92 · NO. 1 | January 2018
 
IN THIS ISSUE

Articles (13)
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Zhifei Zhang, Glenn A. Brock
Journal of Paleontology 92 (1), 1-2, (1 January 2018) https://doi.org/10.1017/jpa.2017.140
No abstract available
Jian Han, Guoxiang Li, Xing Wang, Xiaoguang Yang, Junfeng Guo, Osamu Sasaki, Tsuyoshi Komiya
Journal of Paleontology 92 (1), 3-13, (1 January 2018) https://doi.org/10.1017/jpa.2017.10
Huaqiao Zhang, Andreas Maas, Dieter Waloszek
Journal of Paleontology 92 (1), 14-25, (1 January 2018) https://doi.org/10.1017/jpa.2017.39
Shixue Hu, Bernd-D. Erdtmann, Michael Steiner, Yuandong Zhang, Fangchen Zhao, Zhiliang Zhang, Jian Han
Journal of Paleontology 92 (1), 26-32, (1 January 2018) https://doi.org/10.1017/jpa.2017.134
Lars E. Holmer, Zhifei Zhang, Timothy P. Topper, Leonid Popov, Thomas M. Claybourn
Journal of Paleontology 92 (1), 33-39, (1 January 2018) https://doi.org/10.1017/jpa.2017.76
Han Zeng, Fangchen Zhao, Zongjun Yin, Maoyan Zhu
Journal of Paleontology 92 (1), 40-48, (1 January 2018) https://doi.org/10.1017/jpa.2017.77
Yuning Yang, Xingliang Zhang, Yuanlong Zhao, Yiru Qi, Linhao Cui
Journal of Paleontology 92 (1), 49-58, (1 January 2018) https://doi.org/10.1017/jpa.2017.50
Bing Pan, Timothy P. Topper, Christian B. Skovsted, Lanyun Miao, Guoxiang Li
Journal of Paleontology 92 (1), 59-70, (1 January 2018) https://doi.org/10.1017/jpa.2017.47
Christian B. Skovsted, Timothy P. Topper
Journal of Paleontology 92 (1), 71-79, (1 January 2018) https://doi.org/10.1017/jpa.2017.41
Natalie I. Schroeder, John R. Paterson, Glenn A. Brock
Journal of Paleontology 92 (1), 80-86, (1 January 2018) https://doi.org/10.1017/jpa.2018.6
Yunhuan Liu, Qi Wang, Tiequan Shao, Huaqiao Zhang, Jiachen Qin, Li Chen, Yongchun Liang, Cheng Chen, Jiaqi Xue, Xiaowen Liu
Journal of Paleontology 92 (1), 87-98, (1 January 2018) https://doi.org/10.1017/jpa.2017.40
Stephen Pates, Allison C. Daley, Bruce S. Lieberman
Journal of Paleontology 92 (1), 99-113, (1 January 2018) https://doi.org/10.1017/jpa.2017.11
Natalie I. Schroeder, John R. Paterson, Glenn A. Brock
Journal of Paleontology 92 (1), 114, (1 January 2018) https://doi.org/10.1017/jpa.2017.156
No abstract available
Back to Top