VOL. 96 · NO. 5 | September 2022
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
REGULAR ARTICLES
Carl W. Stock
Journal of Paleontology 96 (5), 979-990, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.18 Open Access
José Francisco Baeza-Carratalá, Fernando García Joral
Journal of Paleontology 96 (5), 991-1023, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.24 Open Access
Yanchun Pang, Michael Steiner, Ben Yang, Mingcai Hou, James G. Ogg, Wenhu Ji, Qiang Hu, Siyu Liang, Mengshao Zhang, Yangjian He, Li Lin
Journal of Paleontology 96 (5), 1024-1036, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.29
Francisco Javier Cuen-Romero, David M. Rohr, Héctor Arturo Noriega-Ruiz, Rogelio Monreal, Robert B. Blodgett, Matilde S. Beresi, Blanca E. Buitrón-Sánchez
Journal of Paleontology 96 (5), 1037-1046, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.25
Michael J. Vendrasco, Charles L. Powell II, Patrick LaFollette
Journal of Paleontology 96 (5), 1047-1060, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.4
Jonathan M. Adrain, Richard A. Fortey
Journal of Paleontology 96 (5), 1061-1077, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.22 Open Access
Zhiheng Ma, Paul A. Selden, James C. Lamsdell, Tingshan Zhang, Jingwen Chen, Xi Zhang
Journal of Paleontology 96 (5), 1078-1086, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.27
Adiël A. Klompmaker, Cristina M. Robins, Sten L. Jakobsen, Emma Sheldon
Journal of Paleontology 96 (5), 1087-1110, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.32 Open Access
Tae-Yoon S. Park, Do-Yoon Kim, Gi-Soo Nam, Mirinae Lee
Journal of Paleontology 96 (5), 1111-1118, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.30 Open Access
Jun Chen, Qianqi Zhang, Hui Jiang, Yuling Li, Yan Zheng, Shuai Yu, Xiaoli Wang, Haichun Zhang
Journal of Paleontology 96 (5), 1119-1131, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.20
Andrea Mancosu, James H. Nebelsick, Carla Buosi
Journal of Paleontology 96 (5), 1132-1148, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.28
Yong Yi Zhen, Jeffrey A. Bauer, Stig M. Bergström
Journal of Paleontology 96 (5), 1149-1165, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.26
Jacopo Amalfitano, Fabio Marco Dalla Vecchia, Giorgio Carnevale, Eliana Fornaciari, Guido Roghi, Luca Giusberti
Journal of Paleontology 96 (5), 1166-1188, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.23 Open Access
Grzegorz Sadlok
Journal of Paleontology 96 (5), 1189-1208, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.16
Yuan Zhang, Xingliang Zhang
Journal of Paleontology 96 (5), 1209-1222, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.33 Open Access
PRESIDENTIAL ADDRESS AND AWARDS
Ellen D. Currano, Caroline A.E. Strömberg
Journal of Paleontology 96 (5), 1223-1224, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.65
No abstract available
Scott L. Wing
Journal of Paleontology 96 (5), 1225-1226, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.66
No abstract available
Mark Webster
Journal of Paleontology 96 (5), 1227-1228, (7 September 2022) https://doi.org/10.1017/jpa.2022.61
No abstract available
Back to Top