VOL. 12 · NO. 3 | May 2021
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
FOREST AND GRASSLAND ECOSYSTEM
Zhao Xuanlan, Wang Junbang, Ye Hui, Muhammad Amir, Wang Shaoqiang
Journal of Resources and Ecology 12 (3), 305-318, (12 May 2021) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2021.03.001 Open Access
KEYWORDS: alpine grassland, Bowen ratio, Three-River Headwaters, MODIS, evapotranspiration
Guo Caiyun, Zhao Dongsheng, Zheng Du, Zhu Yu
Journal of Resources and Ecology 12 (3), 319-331, (12 May 2021) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2021.03.002 Open Access
KEYWORDS: grazing intensity, grazing duration, vegetation community characteristics, meta-analysis, inner Mongolia
Zhang Zihao, Hou Jihua, He Nianpeng
Journal of Resources and Ecology 12 (3), 332-345, (12 May 2021) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2021.03.003 Open Access
KEYWORDS: trait, functional diversity, richness, evenness, divergence, stability, predictability
HUMAN ACTIVITIES AND ECOLOGICAL SECURITY
Xiao Huabin, He Xinyu, Kuang Yuanlin, Wu Binglu
Journal of Resources and Ecology 12 (3), 346-357, (12 May 2021) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2021.03.004
KEYWORDS: carbon emission evaluation, low-carbon eco-city, spatial analysis, multi-source data fusion, Jinan Western New District
Zhang Peiwen, Lu Hua, Chen Yijing, Shu Cheng
Journal of Resources and Ecology 12 (3), 358-366, (12 May 2021) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2021.03.005
KEYWORDS: Agricultural nonpoint source pollution, environmental management, agricultural labor transfer, excess nitrogen
Li Xuemei, Liu Qian, Han Jie, Yuan Ping, Li Yamin
Journal of Resources and Ecology 12 (3), 367-375, (12 May 2021) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2021.03.006
KEYWORDS: land use change, ecological safety level, spatial heterogeneity, Tianjin City
Peng Yu, Zhang Qiuying, Chen Yuanzhan, Xu Ning, Qiao Yunfeng, Tian Chao, Hubert Hirwa, Salif Diop, Aliou Guisse, Li Fadong
Journal of Resources and Ecology 12 (3), 376-383, (12 May 2021) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2021.03.007 Open Access
KEYWORDS: dryland, socio-ecological system, coupled human-natural system, Adaptability, resilience, sustainability
LANDSCAPE ECOLOGY
Luo Hao, Deng Li, Jiang Songlin, Fu Erkang, Ma Jun, Sun Lingxia, Jiang Mingyan, Cai Shizhen, Jia Yin, Cai Jun, Li Xi
Journal of Resources and Ecology 12 (3), 384-396, (12 May 2021) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2021.03.008
KEYWORDS: Landscape element, element components, perception, preference, stress recovery
Zhang Yuchen, Liu Jun
Journal of Resources and Ecology 12 (3), 397-408, (12 May 2021) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2021.03.009
KEYWORDS: mountainous cities, gradient, landscape, coupling
Zheng Jie, Sun Lulu
Journal of Resources and Ecology 12 (3), 409-418, (12 May 2021) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2021.03.010
KEYWORDS: commercial complex, development status, productive garden, strategy
RESOURCES AND SUSTAINBILITY
Zhang Quan, Bai Dongmei, Peng Xiaoxue
Journal of Resources and Ecology 12 (3), 419-429, (12 May 2021) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2021.03.011
KEYWORDS: Citespace, natural resources, quantitative analysis, research trends, sustainable development
Li Jianquan, Yuan Yue, Luo Shuzheng
Journal of Resources and Ecology 12 (3), 430-436, (12 May 2021) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2021.03.012
KEYWORDS: environmental impact assessment, ecological footprint, wood flooring, accounting model
Back to Top