VOL. 13 · NO. 1 | January 2022
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Li Wenhua
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 1, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/1674-764X-13.1.1
No abstract available
ECOSYSTEMS IN RESPONSE TO GLOBAL CHANGE
Liu Jinxun, Lu Xuehe, Zhu Qiuan, Yuan Wenping, Yuan Quanzhi, Zhang Zhen, Guo Qingxi, Deering Carol
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 2-16, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.001
KEYWORDS: ibis, ecological model, productivity, carbon cycle, global change
Wang Bin, Liu Moucheng, Zhou Zhichun
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 17-26, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.002
KEYWORDS: carbon balance, forest ecosystem, national forest inventory, soil carbon sequestration
Xu Lingling, Qian Shuan, Zhao Xiulan, Yan Hao
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 27-33, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.003
KEYWORDS: rocky desertification area, vegetation ecological quality, Precipitation
Zhang Lin, Yang Liu, Guo Ying, Shen Wei, Cui Guangshuai
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 34-40, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.004
KEYWORDS: canopy height, elevation, leaf nitrogen concentration, length of green twigs, Cupressaceae
BIODIVERSITY CONSERVATION AND USE
Xue Dayuan, Zhang Yuanyuan, Cheng Zhibin, Zhong Zhenyu, Cao Ming, Fu Mengdi, Bai Jiade, Yuan Xuejiao
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 41-50, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.005
KEYWORDS: Elaphurus davidianus, Milu, reintroduction, ex-situ conservation, population dynamics
Min Qingwen, Yang Xiao, Ding Lubin
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 51-60, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.006
KEYWORDS: Agricultural Heritage Systems (AHS), Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS), Nationally Important Agricultural Heritage Systems (NIAHS), Cultural Keystone Species (CKS), biocultural diversity, Social-Ecological Systems (SES)
Wang Yuyu, Tan Wenzhuo, Li Bin, Xiao Yayu, Guo Min, Lu Xiuyuan, Lei Guangchun
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 61-67, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.007
KEYWORDS: Red Swamp Crayfish (P. clarkii), abundance, temporal variation, habitat modification, floodplain wetland
ECOSYSTEM SERVICES AND ECO-COMPENSATION
Zhang Biao, Shi Yunting, Wang Shuang
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 68-79, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.008
KEYWORDS: ecosystem services, land use, Climatic change, impact factor identification, future projection
Liu Moucheng, Bai Yunxiao, Su Boru
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 80-92, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.009
KEYWORDS: ecological compensation, bibliometrics, research hotspots, China
Li Jing, Jiao Wenjun, Min Qingwen, Li Wenhua, Zhao Junkai
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 93-99, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.010
KEYWORDS: water pollution, agriculture, non-point sources, Waste Absorption Footprint (WAF), Huzhou City
RESTORATION ECOLOGY AND ECOLOGICAL ENGINEERING
Shi Peili, Zheng Lili, Zhou Tiancai, Hou Ge, Zhao Guangshuai
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 100-106, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.011
KEYWORDS: eastern Tibetan Plateau, natural forest distribution, climatic treeline, low-temperature limitation, afforestation upper limit, afforestation species selection
He Yongtao, Wang Fang, Niu Ben, Wang Zhipeng, Li Meng, Shi Peili, Zhang Xianzhou
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 107-112, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.012
KEYWORDS: cushion plant, facilitation, degraded alpine meadow, species diversity, soil nutrients
Xu Zhongqi, Zhang Naixuan, Wang Ran, Yang Xin, Sun Shoujia, Yan Tengfei
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 113-119, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.013
KEYWORDS: Bashang Area, Northwest Hebei, vegetation, actual evapotranspiration, ecological water demand
Li Shidong, Liu Moucheng
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 120-128, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.014
KEYWORDS: Conversion of Farmland to Forests and Grasses, development process, current situation, construction achievement, strategic task
INDUSTRY ECOLOGY AND REGIONAL DEVELOPMENT
Zhang Xianzhou, Li Meng, Wu Jianshuang, He Yongtao, Niu Ben
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 129-141, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.015
KEYWORDS: alpine grassland, aboveground biomass, carrying capacity, climate change, Random forest, Tibetan plateau
Sun Yehong, Yao Cancan, Chen Yuexin, Song Yuxin, Wang Ying
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 142-160, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.016
KEYWORDS: tourism research, ecological theory, research progress
Lun Fei, Li Hong, Hu Qiyuan, Gao Xiang, Zha Sihan, Huo Wei, Zhang Dan, Xiao Xiao
Journal of Resources and Ecology 13 (1), 161-172, (24 January 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.01.017
KEYWORDS: green development, green development evaluation system, the projection pursuit model, Beijing
Back to Top