VOL. 14 · NO. 5 | September 2023
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
ECOSYSTEM AND ECOLOGICAL FUNCTION
Huangqing Dongzhi, Chen Xueying, Shi Mingming, Yang Liusheng, Ou Baoxi, Yan Duiming, Wang Baolong, Guo Xiaodong, Li Zeyu, Shi Peili
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 893-902, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.001 Open Access
KEYWORDS: Northern Tibetan Plateau, carbon storage, spatial distribution, grassland ecosystem
Wang Fu, He Qian, Han Fen, Zhang He, Zhao Qiang, Sha Xiaoyan
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 903-913, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.002
KEYWORDS: semi-arid loess hilly and gully region in central Gansu, fruit tree economic forest, ecological function service value, ecological function quantity, Hulu River Basin
Liu Fenglian, Yang Lei, Wang Shu
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 914-927, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.003
KEYWORDS: landscape ecological risk, ecosystem service value, spatial regression model, Jinsha River Basin
Wei Qingqing, He Wen, Wang Jinye, Zhou Xinran, Yao Yuefeng
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 928-939, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.005.004 Open Access
KEYWORDS: degree of landscape use, landscape pattern index, landscape type dynamic attitude, karst landscape, Li River Basin
Zou Yuyang, Dong Xianbin, Liu Yafei, Wang Yingli, Gao Yue, Fan Jian, Ding Binbin, Zhuang Dachun, Zhang Wen
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 940-950, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.005
KEYWORDS: water conservation, spatial and temporal variation, geodetector, influencing factors
IMPACT OF HUMAN ACTIVITIES ON ECOSYSTEM
Cheng Yongsheng, Zhang Deyuan, Wang Xia
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 951-964, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.006 Open Access
KEYWORDS: environmental regulation, FDI, GTFP, high quality development
Du Yuying, Hu Shiwei
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 965-973, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.007
KEYWORDS: civil nuclear technology application industry, Carbon footprint, environmental carrying capacity, low carbon development
Song Tao, Liu Hui, Wuzhati Yeerken
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 974-982, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.008
KEYWORDS: Natural disasters, decentralization, disaster management, CPEC
Saurabh Pargaien, Rishi Prakash, Ved Prakash Dubey
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 983-990, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.009 Open Access
KEYWORDS: machine learning, land classification, Google Earth Engine
Zhao Ying, Li Yue, Ma Yizhe, Cheng Qinyu, Hao Jianghong, Zhao Xiuyong, Chen Dongsheng
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 991-1000, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.010
KEYWORDS: onshore wind, PM2.5, ship emission, WRF/Chem, Yangtze River Delta
Wu Liyun, Li Ying, Xu Jiayang, Yan Zhixin, Chang Mengqian, Xia Bing
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 1001-1014, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.011
KEYWORDS: cultural and leisure venues, spatio-temporal evolution, influencing factors, Beijing
Xie Hualin, Sheng Meiqi, He Yafen, Zou Pinjian
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 1015-1025, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.012
KEYWORDS: ecological restoration, priority area identification, land use change, GIS
Li Xi, Jiang Shixiong, Zhao Shanshan, Li Xiaomei, Chen Yao, Wang Chongqing, Weng Sunxian
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 1026-1033, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.013
KEYWORDS: revised universal soil loss equation (RUSLE), dense, LSTM (long short-term memory), soil erosion, Electric-Transmission-Line (ETL)
RURAL TOURISM AND RURAL REVITALIZATION
Zhou Wenying, Liu Qiongying, Li Qiaoyi
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 1034-1043, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.014
KEYWORDS: rural tourism, rural vitalization, former deep poverty areas, ethnic villages, coupling coordination
Fu Xiaomeng, Zhang Pei, Zhang Mengjiao, Li Zhijun
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 1044-1052, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.015
KEYWORDS: urban-rural integration, rural vitalization, rural characteristic industries, Metropolitan Area, TOPSIS method, performance evaluation, Xi'an Metropolitan Area
Luo Shuzheng, Yin Jianshu, Bai Hailong, Cai Fuyan
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 1053-1060, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.016
KEYWORDS: STIRPAT, tourism ecological footprint, principal component regression, drivers
Wang Jishu, Chen Guolei, Zhang Jisha, Li Lianlian
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 1061-1074, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.017 Open Access
KEYWORDS: demonstration villages and towns, rural governance, Spatial distribution pattern, influencing factors
ANIMAL ECOLOGY
Gong Jianhui, Li Yibin, Wang Ruifen, Yu Chenxing, Fan Jian, Shi Kun
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 1075-1085, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.018 Open Access
KEYWORDS: snow leopard (Panthera uncia), habitat suitability, Maximum entropy, mid-eastern Tianshan, Xinjiang
Liu Baoping
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 1086-1091, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.019
KEYWORDS: household detergents, earthworms, Yellow-brown soil, survival rate
Arika Bridhikitti, Bidur Khadka, Suraj Sharma
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 1092-1103, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.020
KEYWORDS: Thaipotamon chulabhorn, Dun Lumpun Non-Hunting Area, freshwater crab, vulnerability, IUCN Red List
RESOURCE ECONOMY
Kamal Raj Aryal, Anup Gurung, Prabin Paudel, Rajendra Kumar Basukala, Shiva Pariyar, Arjun Thapa, Hikmat Kumar Shahi, Ganga Shah, Saroj Panthi
Journal of Resources and Ecology 14 (5), 1104-1112, (22 August 2023) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.05.021 Open Access
KEYWORDS: non-timber forest products, royalty, trade, Nepal
Back to Top