VOL. 7 · NO. 2 | March 2016
 
IN THIS ISSUE

ARTICLES (7)
REPORTS (3)
VIEW ALL ABSTRACTS +
ARTICLES
Wang Dai, Liu Yi
Journal of Resources and Ecology 7 (2), 77-84, (1 March 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.02.001
KEYWORDS: city air quality, spatio-temporal characteristics, driving forces, China
Yang Hao, He Nianpeng, Li Shenggong, Yu Guirui, Gao Yang, Wang Ruomeng
Journal of Resources and Ecology 7 (2), 85-91, (1 March 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.02.002
KEYWORDS: soil respiration, temperature, moisture, land cover change, substrate quality
Liu Fang, Zhang Hongqi, Xu Erqi, Kang Lei
Journal of Resources and Ecology 7 (2), 92-100, (1 March 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764X.2016.02.003
KEYWORDS: Grassland net primary productivity, field measurements, environmental variables, Dominant factor, northern China
Guo Linlin, Nishimura Taku, Imoto Hiromi, Sun Zhigang
Journal of Resources and Ecology 7 (2), 101-106, (1 March 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.02.004
KEYWORDS: carbon mineralization rate, soil aggregates, tillage, total carbon
Li Na, Xie Gaodi, Zhou Demin, Zhang Changshun, Jiao Cuicui
Journal of Resources and Ecology 7 (2), 107-114, (1 March 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.02.005
KEYWORDS: Remote sensing classification, Marsh wetland, HNNR, aerial photography image, SPOT-5, TM
Jin Jianjun, Francisco Jamil Paolo, Spoann Vin, Buddhawongsa Piyaluk, Ma Hua
Journal of Resources and Ecology 7 (2), 115-121, (1 March 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.02.006
KEYWORDS: willingness to pay, experimental auction, BDM, maximum price information, contextual factors
Tu Xiongling
Journal of Resources and Ecology 7 (2), 122-129, (1 March 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.02.007
KEYWORDS: cointegration, Linear and Nonlinear Granger Causality, CO2 emission, economic growth
REPORTS
Chang Zhaofeng, Liu Shizeng, Zhu Shujuan, Han Fugui, Zhong Shennian, Duan Xiaofeng
Journal of Resources and Ecology 7 (2), 130-136, (1 March 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.02.008
KEYWORDS: desert, GOBI, photovoltaic power plant, Ecological significance, Hexi Corridor
Miyake Yoshitaka
Journal of Resources and Ecology 7 (2), 137-143, (1 March 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.02.009
KEYWORDS: New Institutional Economics, peasant resistance, Multi-Product Plan, cooperative farming, Japan
He Yanxin, Wu Wangbao, Li Nengshu
Journal of Resources and Ecology 7 (2), 144-150, (1 March 2016) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2016.02.010
KEYWORDS: Macrofungi, nature reserve, catalogue, Anhui Yaoluoping
Back to Top