VOL. 8 · NO. 4 | July 2017
 
IN THIS ISSUE

Articles (16)
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Zhen Lin, Yan Huimin, Hu Yunfeng, Xue Zhichao, Xiao Yu, Xie Gaodi, Ma Jianxia, Wang Jijun
Journal of Resources and Ecology 8 (4), 315-324, (1 July 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.04.002
KEYWORDS: vulnerable ecological regions, ecological restoration technologies, evolution, indicator framework, Three-Phase evaluation method
Xiao Yu, Xie Gaodi, Zhen Lin
Journal of Resources and Ecology 8 (4), 325-331, (1 July 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.04.003
KEYWORDS: eco-technology evaluation, eco-technology prioritization, integrated system, Metadata, metamodel
Liu Li, Chang Qian, Jiang Zhide
Journal of Resources and Ecology 8 (4), 332-340, (1 July 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.04.004
KEYWORDS: ecological restoration technologies, technology identification, Delphi Analytic Hierarchy Process, Patentometric method
Feng Wei, Yang Yunfen, Zhao Yongjun, Di Baofeng, Ma Changchen
Journal of Resources and Ecology 8 (4), 341-351, (1 July 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.04.005
KEYWORDS: sloping farmland, comprehensive control, implementation effect evaluation, analytic hierarchy process, grey correlation analysis method
Hu Yunfeng, Han Yueqi, Zhang Yunzhi, Zhuang Yuan
Journal of Resources and Ecology 8 (4), 352-358, (1 July 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.04.006
KEYWORDS: knowledge engine, hot regions analysis, grassland deterioration, region extraction, spatial distribution, dynamic change
Zhou Shengqiang, Zhao Kai
Journal of Resources and Ecology 8 (4), 359-368, (1 July 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.04.007
KEYWORDS: degraded grassland ecosystem, RGLGT, implementation effect evaluation, farming and grazing household
Yu Fuqin, Lu Chunxia, Xiao Yu, Gu Shijie
Journal of Resources and Ecology 8 (4), 369-377, (1 July 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.04.008
KEYWORDS: ecosystem service value, soil erosion, water source conservation, national key eco-function zones
Luo Liang, Du Wenpeng, Yan Huimin, Zhen Lin, Dong Yu
Journal of Resources and Ecology 8 (4), 378-384, (1 July 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.04.009
KEYWORDS: normalized difference vegetation index (NDVI), desertification, land use, trends analysis, Kazakhstan
Li Min, Zhang Changyin, Wang Haiyan, Wang Sen
Journal of Resources and Ecology 8 (4), 385-391, (1 July 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.04.010
KEYWORDS: Wuding River, annual sediment load, sediment, ecological technology and evaluation
LI Qi, Wang Haiyan, Cong Peijuan, Zhao Hui
Journal of Resources and Ecology 8 (4), 392-397, (1 July 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.04.011
KEYWORDS: soil and water conservation, ecological technology, Citespace, CNKI
Ning Baoying, Ma Jianxia, Jiang Zhide, Chen Chun, Zhang Xinli, Lu Jingliang
Journal of Resources and Ecology 8 (4), 398-404, (1 July 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.04.012
KEYWORDS: sand barrier, evolution characteristics, development trends
LI Yue, Qi Shi
Journal of Resources and Ecology 8 (4), 405-412, (1 July 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.04.013
KEYWORDS: ecological vulnerable regions, airport construction project, ecological control techniques
Liu Fang, Yan Huimin, Gu Fengxue, Niu Zhongen, Huang Mei
Journal of Resources and Ecology 8 (4), 413-421, (1 July 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.04.014
KEYWORDS: Net primary productivity, VPM, Grain to Green Program, Loess Plateau
Dou Hongtao, Zhen Lin, Li Haiping
Journal of Resources and Ecology 8 (4), 422-432, (1 July 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.04.015
KEYWORDS: rocky desertification, NDRI, spatial distribution, Qiandongnan prefecture
Qiao Mei, Wang Jijun, Li Yue, Cheng Simin, Li Maosen
Journal of Resources and Ecology 8 (4), 433-440, (1 July 2017) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2017.04.016
KEYWORDS: Zhifanggou watershed, soil and water conservation technology, characteristics, background
Back to Top