VOL. 13 · NO. 5 | September 2022
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
EDITORIAL
Zhen Lin, Xu Zengrang, Cheng Wuxue
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 759-762, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.001
No abstract available
EVALUATING ECOLOGICAL RESTORATION
Wang Yangyang, Xiao Yu, Xu Jie, Xie Gaodi, Qin Keyu, Liu Jingya, Niu Yingnan, Gan Shuang, Huang Mengdong
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 763-774, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.002
KEYWORDS: wind erosion prevention service, revised wind erosion equation, ecological technology
Wei Yunjie, Zhen Lin, Du Bingzhen
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 775-785, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.003 Open Access
KEYWORDS: combating desertification, ecological restoration technologies, technology evolution, technology evaluation, ecologically vulnerable regions
Hong Mengmeng, Wang Juanle, Han Baomin
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 786-796, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.004 Open Access
KEYWORDS: Salinization, land degradation, feature space, salt-loving vegetation, the Yellow River Delta
Guan Mengluan, Zhang Qiang, Wang Baoliang, Zhang Huiyuan
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 797-812, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.005
KEYWORDS: ecosystem services, water provision services, supply-demand balance, flow, Loess Plateau
Dou Hongtao, Qi Yanan, Li Haiping
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 813-825, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.006
KEYWORDS: Lashihai region, human disturbance, logistic stepwise regression, potential vegetation, ecological degradation
Atif Ahmad, Wang Chao, Tang Yixian, Mubbashra Sultan, Attia Falak, Duan Wei, Wang Jing
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 826-841, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.007 Open Access
KEYWORDS: Sentinel-1, subsidence, PSI, groundwater extraction, urbanization, Lahore
ANALYZING LIVELIHOOD
Jia Mengmeng, Zhen Lin, Zhang Changshun
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 842-850, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.008
KEYWORDS: food consumption, emergy method, Uzbekistan
Xu Shaohui, Dong Liping
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 851-859, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.009
KEYWORDS: traditional villages, spatial distribution, tourism activation, Yunnan Province
Qiao Tian, Xu Zengrang, Wei Ziqian
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 860-869, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.010
KEYWORDS: Tibetan wild ass, habitat, Random forest, environmental variables, population size
Zhang Changshun, Liu Chunlan, Zhen Lin
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 870-879, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.011
KEYWORDS: ecosystem services, ecosystem services consumption, ecosystem service consumption pattern, Nepal
Lin Yumei, Zhu Fuxin, Li Wenjun, Liu Xiaona
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 880-887, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.012
KEYWORDS: climate suitability, temperature-humidity index, human settlements, Tibet
ASSESSING IMPACT OF RESTORATION ON LIVELIHOOD
Zhu Jin, Pan Ying, Zhao Zhongxu, Li Zhennan, Wu Junxi
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 888-896, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.013
KEYWORDS: poverty alleviation, relocation, livelihoods, immigrated village, UN-SDGs
Xiao Yu, Gan Shuang, Huang Mengdong, Liu Jia, Mao Hui, Zhang Changshun, Qin Keyu, Xie Gaodi
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 897-911, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.014
KEYWORDS: Urban green space landscape, ecosystem services, landscape index, Beijing
Wang Ding, Wang Xin, Hao Haiguang, Lin Dayi, Xiao Rui
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 912-924, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.015 Open Access
KEYWORDS: farmers' livelihood transformation, transformation characteristics, driving mechanism, ecological effect
Huang Mengdong, Xiao Yu, Xu Jie, Liu Jingya, Wang Yangyang, Gan Shuang, Lv Shixuan, Xie Gaodi
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 925-935, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.016
KEYWORDS: ecosystem services, supply-demand relationship, spatial flow, value assessment, driving factors
Cheng Jinhong, Li Shuxiao, Wang Zheng, Cheng Zhanhong
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 936-945, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.017
KEYWORDS: carbon neutrality, ecological culture, low-carbon tourism, demographic characteristics
Pei Xiaolong, Han Xiaolong, Yang Hanwen, Gao Tiansheng, Zhang Chun, Gong Lun, Wang Jiangyulong
Journal of Resources and Ecology 13 (5), 946-954, (5 August 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2022.05.018
KEYWORDS: Heihe River basin, natural resources, basin observing system, observation stations, comprehensive observation network
Back to Top