VOL. 14 · NO. 1 | January 2023
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
PLANT AND ANIMAL ECOLOGY
Qin Yong, Fu Gang, Shen Zhenxi, Zhong Zhiming
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 1-14, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.001
KEYWORDS: simulated diurnal asymmetrical warming, winter highland barley, growth characteristics, grain yield, Tibet
Zhang Zhiyong, Fan Baomin, Song Chao, Zhang Xiaoxian, Zhao Qingwen, Ye Bing
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 15-24, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.002
KEYWORDS: plant root systems, root system architecture, soil factors, research methods, measurement techniques
Guan Peng, Zheng Yili
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 25-34, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.003
KEYWORDS: forest phenology, GEI, LSTM model, GRU model, prediction
Wakshum Shiferaw, Sebsebe Demissew, Tamrat Bekele, Ermias Aynekulu
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 35-45, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.004
KEYWORDS: composition, diversity indices, habitat, invasion level, pastoralists, Prosopis juliflora
Joseph P. Lambert, Johanna V. Hartmann, Shi Kun, Philip Riordan
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 46-56, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.005
KEYWORDS: birds, community ecology, ecosystem engineer, plateau pika, Qinghai-Tibetan Plateau
SOIL ECOSYSTEM
Liu Ruixuan, Yao Yuan, Zhang Sheng
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 57-66, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.006
KEYWORDS: plantation, soil carbon, Nutrient, the Tibetan Plateau
Chen Yi, Cai Haisheng
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 67-83, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.007
KEYWORDS: selenium-rich soil, selenium-rich agriculture, niche theory, suitability evaluation, soil use zoning, GIS
Wang Xie, Hu Yang, Guo Haixia, Zhang Jianhua, Tang Tian, Zeng Qiguo
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 84-91, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.008
KEYWORDS: economic forest, woody plants, carbon pool, nitrogen pool, carbon neutrality, Climatic change
AGRICULTURE AND LANDSCAPE ECOLOGY
Jiang Difei, Zheng Guanghui, Luan Yongfei
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 92-101, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.009
KEYWORDS: China's agricultural industry, rural revitalization, spatial distribution, influencing factors
Hua Chunlin, Zhang Jiuhong, Zhang Canqiang
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 102-113, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.010
KEYWORDS: agricultural heritage, government documents, bibliometric method, content analysis method
Wang Xin, Lin Dayi, Hao Haiguang
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 114-123, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.011
KEYWORDS: farm household, livelihood types, Hierarchical cluster analysis, key ecological function areas
Zhou Lian, Huang Xueyuan, Zhang Lei
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 124-136, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.012
KEYWORDS: Linpan, rural settlement, landscape evolution, oral history, grounded theory
Yang Baoqi, Song Shuqiao, Qin Jing
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 137-146, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.013
KEYWORDS: rural settlements, landscape pattern, spatial distribution, Hejiang River Basin
ECOSYSTEM ASSESSMENT
Guo Xuan, Guo Qun, Li Yu, Li Shenggong
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 147-157, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.014
KEYWORDS: ecosystem service value (ESV), NEP, temporal and spatial dynamics, process-based productivity model, Precipitation
Wang Yongxiang, Wei Jiaxuan, Zhou Juan, Yang Jiajia, Xu Yuanyuan, Chen Yuxin, Hao Jiangcheng, Cheng Wuxue
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 158-166, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.015
KEYWORDS: Qinghai-Tibet Plateau, Nyingchi, ecologically sensitive, NDVI, AHP
Zou Jingru, Li Shuai
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 167-176, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.016
KEYWORDS: Elevated CO2, water use efficiency, forest, cropland, open top chamber
Wang Shuang, Zhen Lin, Xiao Yu, Wei Yunjie, Hu Yunfeng, You Dongmei
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 177-185, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.017
KEYWORDS: ecological degradation, ecological technology, development stage, key word co-occurrence map, comparative analysis
Zhang Changshun, Xie Gaodi, Zhen Lin
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 186-194, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.018
KEYWORDS: ecosystem services, ecosystem service consumption, consumption pattern, Guilin City
Liu Jia, Xiao Yu, Huang Mengdong, Zhang Changshun, Qin Keyu, Xu Jie, Liu Jingya
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 195-206, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.019
KEYWORDS: ecosystem services, water supply services, InVEST model, spatial and temporal patterns, Li River Basin
ICE-SNOW TOURISM
Laurent Vanat, Li Yu
Journal of Resources and Ecology 14 (1), 207-216, (12 December 2022) https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2023.01.020
KEYWORDS: globality, Mountain tourism, ski tourism, ski market, development trend
Back to Top